ಭಾಗ – ೧

ಕ್ರ.ಸಂ.ವಿಷಯ
1.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿನಿಯಮ
2.ವಾರ್ಷಿಕ - ಆಯವ್ಯಯಗಳು
೩.ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
4.
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ತು

ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ
5.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ
6.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ
7.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳು
8.ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ
9.ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವರ
10. Pension Fund ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
11.HRM ಹಾಗೂ NON-HRMS payments ವಿವರ
12.Corpus Fund ವಿವರ
13. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಹೇವಾರು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ
14.ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳು


15.ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು


16.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಉದ್ದೇಶ
ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು
ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಪೀಠಗಳು
ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು
ಬೋಧಕರ ವಿವರ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು
17.ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿವರಗಳು
18.ವಿವಿಧ programme ಮತ್ತು Courseಗಳ ವಿವರ
19.ವಿಶ್ವವಿಲಯದ ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ
20..ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ವಾರು ತರಗತಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
21.ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ವಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿವರಗಳು
22.Fines and Penalties ವಿವರಗಳು
23.ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು
24.ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ ಸಂಚಯ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
25.ವಾರ್ಷಿಕ ರಜಾದಿನಗಳ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿ

26.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
27.ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೋಶದ ವಿವರಗಳು
28.ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವದ ವಿವರಗಳು
29.ಯೋಜನೆಗಳು,
ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್‌,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿವರ
1. ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು
೨. ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು
30.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶಗಳು,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ,
Research Centers,
Research Guides ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವಿವರಗಳು
.
31.ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಶದ ವಿವರಗಳು
32.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು
33.ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು
34.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಕೋಶದ ವಿವರಗಳು
35.ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು
36.ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳು
37.MOUಗಳ ವಿವರಗಳು
MOU-1
MOU-2

38.ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ CAS ನಡಾವಳಿಗಳು