ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ

೨೦೨೦-೨೧ ಮತ್ತು ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ    ಪದವಿ(P.G.) 
೧. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌  (ಎಂ.ಎ,,  ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಂ.ಎಸ್‌,ಸಿ., ಎಂ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌)
೨. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ (ಎಂ.ಎ,,  ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಂ.ಎಸ್‌,ಸಿ., ಎಂ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌)
3.  ಮೂರನೇ   ಮತ್ತು ಐದನೇ  ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ (ಎಂ.ಎ,,  ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಂ.ಎಸ್‌,ಸಿ., ಎಂ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌)
೪.  ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು  ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ (ಎಂ.ಎ,,  ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಂ.ಎಸ್‌,ಸಿ., ಎಂ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌)
೫. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ  
೬. ಸ್ವಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
೨೦೨೦-೨೧ ಮತ್ತು ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ  ಪದವಿ(U.G)
1. ನಾಲ್ಕನೇ  ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಂಗೀತ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ ಪದವಿ.
೨. ಐದನೇ   ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಂಗೀತ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ ಪದವಿ.
೩. ಯೋಗ ಅಧ್ಯಯನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌.
ಮೇ_ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ)  ಹಾಗೂ 7_ 2019ರಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ(ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು) 
೧. ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.., ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್  2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 
೨. ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.., ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ
೩. ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್  ಹಾಗೂ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ
೪. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ
೫. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  7_ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ   ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ)