IQAC EVALUATIVE REPORT FORMATS  :-  2012-13vvvv 2013-14vvvv2014-15vvvv,  2015-16vvvv, 2016-17vvvv

 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ೩೭೧ಜೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv

 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vvvv            ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vv

 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ೩೭೧ಜೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ:  ಅಧ್ಯಯನಾಂಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವರvvvv   ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆvvvv

 ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನvvvv 

ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೩೧.೦೧.೨೦೧೮ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.vvvv

Kannada University, Hampi : Ph.D. Scholars List vvvv     ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು :  vvvv


 ೩೭೧(ಜೆ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv     ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು : vvvv         ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು : vvvv    

  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ : vvvv 

 AQAR Reports : 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-162016-17 vv  vv

 ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶ vv ರಜೆ ಮಂಜೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ vv   ಕನ್ನಡ ವಿವಿ : ರಜೆ ನಮೂನೆಗಳುರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ vv