ಬಂಜಾರ ಭಾಷಾಭಿವ್ಠದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ  ಸಹಾಯಕರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರಲೇಖ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ೩೧.೦೫.೨೦೨೨ ರವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.  vv
ಬಂಜಾರ ಭಾಷಾಭಿವ್ಠದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ  ಸಹಾಯಕರ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ vv
ಬಂಜಾರ ಭಾಷಾಭಿವ್ಠದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನvv
ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ  ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕಮ್ಮಟ  ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆvv
ಘಟಿಕೋತ್ಸವ :  ನುಡಿಹಬ್ಬ-೩೦ ರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ   vv  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ನುಡಿಹಬ್ಬ-30 ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ vv
ಘಟಿಕೋತ್ಸವ :  ನುಡಿಹಬ್ಬ-೩೦ ರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ   vv  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ನುಡಿಹಬ್ಬ-30 ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ(ಪರಿಷ್ಕೃತ)vv
ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ -೨೦೨೧ ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ   vv  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಾಲಿನ  ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ  vv
ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ವ-ವಿವರ  ನಮೂನೆ   : ಕನ್ನಡ ಹೋಂ ಪೇಜ್‌ vv      ಕನ್ನಡ ಲಿಂಕ್‌ ಪೇಜ್‌ vv   ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ (CAS) ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vv
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಕುಲಪತಿಗಳ, ಕುಲಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ  vv
Banjara Bhashadhyayana Kendra Blogvv   State Scholarship Portal: Link and Instructionsvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (೧ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌)vv   ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಕೋರ್ಸ್‌ ವರ್ಕ್‌ನ  ಮಾದರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMAT :- ೨೦೨೦-೨೧vv IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :  ೨೦೨೦-೨೧  vv  IQAC :  AQAR FORMATS :-  ೨೦೧೯-೨೦ vv 
 IQAC : AAA Committee Report  ,       ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : 
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ. ೨೩೬೮/೨೦೧೧ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿvvಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ vv
The Policies and Programs of  Kannada University 
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :-  ೨೦೧೨-೧೩ ೨೦೧೩–೧೪ vv  , ೨೦೧೪-೧೫vv ,    ೨೦೧೫-೧೬ vv  , ೨೦೧೬-೧೭ vv   ೨೦೧೭-೧೮   vv ೨೦೧೮-೧೯vv
IQAC :  The Annual Quality Assurance Report :  ೨೦೧೨-೧೩vv,  ೨೦೧೩-೧೪vv,    ೨೦೧೪-೧೫vv,    ೨೦೧೫-೧೬ vv,  ೨೦೧೬-೧೭vv,    ೨೦೧೭-೧೮vv   
ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ರ ಪ್ರಕರಣ ೪(೧)(ಎ) ಮತ್ತು ೪(೧)(ಬಿ)ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು  vvvv
ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು :     ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶ ,   ರಜೆ ಮಂಜೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ,  ಕನ್ನಡ ವಿವಿ : ರಜೆ ನಮೂನೆಗಳುರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ -೨೦೨೧ ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ   vv  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಸಾಲಿನ  ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ  vv
ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ :  ದಿನಾಂಕ 15.11.2021ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿvv   ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ :  ದಿನಾಂಕ 15.11.2021ರ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅರ್ಹ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ  vv
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ : ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೇ. ೫೦ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ vv   
ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ : UGC Notification and Letter vv  ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2021: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆvv
ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ  :ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2021 vv ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2021vvಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ- 2021vv
ಕುಲಸಚಿವರು / ಡೀನ್ ಅವರಿಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪಡೆದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ – ನಮೂನೆ vv ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ  vv    ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ  vv 
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ vv
ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸ್ವ-ವಿವರ  ನಮೂನೆ   : ಕನ್ನಡ ಹೋಂ ಪೇಜ್‌ vv      ಕನ್ನಡ ಲಿಂಕ್‌ ಪೇಜ್‌ vv
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಕುಲಪತಿಗಳ, ಕುಲಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ  vv
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMAT :- ೨೦೨೦-೨೧vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು vv
ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ (CAS) ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vv
Banjara Bhashadhyayana Kendra Blogvv   
State Scholarship Portal: Link and Instructionsvv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ೨೦೨೦-೨೦೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ‌ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  vv
IQAC :  AQAR FORMATS :-  ೨೦೧೯-೨೦ vv 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (೧ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌)vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ೨೦೧೯-೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vv ೨೦೧೯–೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ vv    ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಕೋರ್ಸ್‌ ವರ್ಕ್‌ನ  ಮಾದರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :  ೨೦೨೦-೨೧
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ. ೨೩೬೮/೨೦೧೧ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿvvಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ vv
The Policies and Programs of  Kannada University 
 IQAC : AAA Committee Report  ,       ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : 
ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ  : ಅಧಿಸೂಚನೆ
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :-  ೨೦೧೨-೧೩ ೨೦೧೩–೧೪ vv  , ೨೦೧೪-೧೫vv ,    ೨೦೧೫-೧೬ vv  , ೨೦೧೬-೧೭ vv   ೨೦೧೭-೧೮   vv ೨೦೧೮-೧೯vv
IQAC :  The Annual Quality Assurance Report :  ೨೦೧೨-೧೩vv,  ೨೦೧೩-೧೪vv,    ೨೦೧೪-೧೫vv,    ೨೦೧೫-೧೬ vv,  ೨೦೧೬-೧೭vv,    ೨೦೧೭-೧೮vv   
ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ರ ಪ್ರಕರಣ ೪(೧)(ಎ) ಮತ್ತು ೪(೧)(ಬಿ)ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು  vvvv
ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು :    
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶ ,   ರಜೆ ಮಂಜೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ,  ಕನ್ನಡ ವಿವಿ : ರಜೆ ನಮೂನೆಗಳುರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕುಪ್ಪಳಿ: ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನತೆ : ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಮ್ಮಟ vv

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ:: ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ  vv

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ  ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.  vv
IQAC : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತು(NAAC) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ  ವರದಿ.vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ನಾಲ್ಕನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಟಕಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೯-೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vv ೨೦೧೯–೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ vv    ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು vv
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ  :೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ  ೧೦-೧೨-೨೦೨೦ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. vv
ಬಂಜಾರ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ : ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ  : ನುಡಿಹಬ್ಬ (ಘಟಿಕೋತ್ಸವ)-೨೮ರ ಅಂಗವಾಗಿ   ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ವಿವರvv
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ : ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೇ. ೫೦ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿ ದರದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ vv     ಪ್ರಸಾರಾಂಗವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನಗಳ ವಿವರ vv         ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೯–೨೦ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ  : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಧೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತುvv 

ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :   ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ,  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿ  :  ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧9–೨೦ vv,  ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ vv ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ vv,  ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ vv,   ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನvv ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ vvಪುರಾತತ್ವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ vv ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ vv,  ನಾಟಕಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ vv,

ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶ 

ಐಕ್ಯೂಎಸಿ  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಿಲ್.  ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ  ಶುಲ್ಕ ವಿವರ 

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 

ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶ 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೦೫/೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಫಲಿತಾಂಶದ  ಪಟ್ಟಿ  
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :  ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ   
ಐಕ್ಯೂಎಸಿ  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಿಲ್.  ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ  ಶುಲ್ಕ ವಿವರ 
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ     ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೦೫/೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಫಲಿತಾಂಶದ  ಪಟ್ಟಿ    ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ  ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ  ಪ್ರವೇಶ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ  ಫಲಿತಾಂಶ  ಎಂ.ಎ., 

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 

ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ :   ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕಾದ  ವೆಬಿನಾರ್  – ವರದಿ vv
WALK – IN – INTERVIEW vv
WALK – IN – INTERVIEWvv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಎಂ.ಎ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ  vv  ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಎಂ.ಎ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ 2019-20 vv 
ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ನ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ:   ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ:   ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿvv  ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್vv  ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ vv  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳುvv ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್  ಕೋರ್ಸ್ (ಯೋಗ)vv  ಎಂ.ಫಿಲ್. vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ   ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ  vvvv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ   ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ   ಪರೀಕ್ಷಾ  ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ,  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ  ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು  vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ :  ೧. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ      ೨. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್, ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್       ೩. ಎಂ.ಎ. ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್            ೪. ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪರೀಕ್ಷೆ     vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ  vv ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೮-೧೯ vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನ ವಿವರ  : 
ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ  :   ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ  ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನಗಳ ವಿವರ : 
ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ವರ್ಷvvಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ವರ್ಷvv, ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷvv,  ಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷvvಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷvv,  ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷvv, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾvv,ಪುರಾತತ್ವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಕೋರ್ಸ್‌ ವರ್ಕ್‌ನ  ಮಾದರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್‌ ವರ್ಕ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ     ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :  ೨೦೧೭-೧೮
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ  ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ  ,  ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೮–೧೯ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೮-೧೯,  ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ  ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್‌. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ  
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ  ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ ,  ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೮–೧೯ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೮-೧೯,  ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ  ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ
ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ : 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಲಿತಾಂಶ  
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ. ೨೩೬೮/೨೦೧೧ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿvvಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ vv
The Policies and Programs of  Kannada University 
 IQAC : AAA Committee Report       ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : 
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನಗಳ ವಿವರvvvv : ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಪುರಾತತ್ವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :  ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ   ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ  ಶುಲ್ಕ ವಿವರvvvv ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೭-೧೮
ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ  : ಅಧಿಸೂಚನೆ 
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :-  ೨೦೧೨-೧೩ ೨೦೧೩-೧೪ vv  , ೨೦೧೪-೧೫vv ,    ೨೦೧೫-೧೬ vv  , ೨೦೧೬-೧೭ vv   ೨೦೧೭-೧೮   vv ೨೦೧೮-೧೯vv
IQAC :  The Annual Quality Assurance Report :  ೨೦೧೨-೧೩vv,  ೨೦೧೩-೧೪vv,    ೨೦೧೪-೧೫vv  ೨೦೧೫-೧೬ vv ೨೦೧೬-೧೭vv   ೨೦೧೭-೧೮vv   
ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ರ ಪ್ರಕರಣ ೪(೧)(ಎ) ಮತ್ತು ೪(೧)(ಬಿ)ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು  vvvv
೨೦೧೮ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ವೇತನ ವಿವರ        ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು :    
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶ ,   ರಜೆ ಮಂಜೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ,  ಕನ್ನಡ ವಿವಿ : ರಜೆ ನಮೂನೆಗಳುರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ, ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಮತ್ತು ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 
೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿvv ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vvತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ  ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ vvvv

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  : 1. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣvv    2. ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳುvv

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ vvvv

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ, ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಮತ್ತು ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿಗಳು, ಎಂ.ಎ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರ ಪಟ್ಟಿ
 ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 01/2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ vv vv     ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ,  vv   ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತತರಣೆ : ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್vv, ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್, ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು vv  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ :  ಪಿಎಚ್.ಡಿ.vv,  ಎಂ.ಫಿಲ್. vvಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್vvಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್vv “2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ” vvvv 

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು vvvv   2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  

೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿvvಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ vv

೩೭೧(ಜೆ) ಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿvvvv

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಸಂಗೀತ ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗ) ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ vvvv
ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೩.೨೦೧೮ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ “ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.vv
೩೭೧(ಜೆ) ಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ವಿವರ :
ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಗಳುvv  ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ vv ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  API Score Format vv 
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ : ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ೨೫.೦೩.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. vv
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ vvvv
ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೨೫.೦೩.೨೦೧೮ ಸಂಜೆ ೫.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. vv
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ೨೬.೦೩.೨೦೧೮ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦  ರಿಂದ  ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : 26ನೇ ನುಡಿಹಬ್ಬ :  ಡಿಲಿ.ಟ್./ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ  vvvv
IQAC EVALUATIVE REPORT FORMATS  :-  2012-13vvvv 2013-14vvvv2014-15vvvv,  2015-16vvvv, 2016-17vvvv
 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ೩೭೧ಜೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv
 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vvvv            ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ vv
 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ೩೭೧ಜೆ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ:  ಅಧ್ಯಯನಾಂಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವರvvvv   ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆvvvv
 ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ  ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನvvvv 

Kannada University, Hampi : Ph.D. Scholars List vvvv     ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು :  vvvv

 ೩೭೧(ಜೆ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ vvvv     ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು : vvvv         ಕಾರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು : vvvv    
   AQAR Reports : 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-162016-17 vv  vv
 ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಆದೇಶ vv ರಜೆ ಮಂಜೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ vv   ಕನ್ನಡ ವಿವಿ : ರಜೆ ನಮೂನೆಗಳುರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ vv
ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ  : ಇವಳ ಚರಿತ್ರೆ -೩ ಮರು ಶೋಧನೆ  – ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ  vv 
ನೇಕಾರಿಕೆ  : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ರಾಜ್ಮಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ  vv 
ಯೋಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ :  “ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ”-   ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣvv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :  ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ   vv
ಐಕ್ಯೂಎಸಿ  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು vv 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಿಲ್.  ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ  ಶುಲ್ಕ ವಿವರ vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ     ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೦೫/೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಫಲಿತಾಂಶದ  ಪಟ್ಟಿ vv   ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ  ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ  ಪ್ರವೇಶ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ  ಫಲಿತಾಂಶ  ಎಂ.ಎ., vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ  vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗಆಗಸ್ಟ್_ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ  ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ):  ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿvvಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಎಂ.., ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್vvಎಂ.ಫಿಲ್.vv  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳುvv 
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ  vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ:   ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ:   ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿvv  ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್vv  ನಾಟಕ ಕಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ vv  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳುvv ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್  ಕೋರ್ಸ್ (ಯೋಗ)vv  ಎಂ.ಫಿಲ್. vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :   2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆವರಣ vvvv ಮಾನ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥೆ vvvv  
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ :  ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ :  ೧. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ      ೨. ಎಂ.ವಿ.ಎ, ಎಂ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್, ಬಿ.ಮ್ಯೂಜಿಕ್       ೩. ಎಂ.ಎ. ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್            ೪. ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪರೀಕ್ಷೆ     vv
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ  vv ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೮-೧೯ vv
ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ : ಕೋರ್ಸ್‌ ವರ್ಕ್‌ನ  ಮಾದರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 
IQAC :  EVALUATIVE REPORT FORMATS  :  ೨೦೧೭-೧೮
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ. ೨೩೬೮/೨೦೧೧ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ : ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿvvಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ vv
The Policies and Programs of  Kannada University 
 IQAC : AAA Committee Report       ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : 
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ : ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಗೃಹಲೇಖನಗಳ ವಿವರvvvv : ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲ ವರ್ಷಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಪುರಾತತ್ವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ :  ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ   ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ  ಶುಲ್ಕ ವಿವರvvvv ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ೨೦೧೭-೧೮
ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ  : ಅಧಿಸೂಚನೆ