ಭಾಷೆ – ಕಲೆ -ಸಮಾಜ – ವಿಜ್ಞಾನ

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗವು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೃದಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಬೋಧನಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತ , ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪದವಿ, ಡಿ ಪ್ಲೊ ಮಾ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಡಿಲಿಟ್, ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಎಂ.ಎ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬೋಧನೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ನೋಂದಣಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ , ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ.

shade

education-kannda

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನಿಕಾಯಗಳಿವೆ

ಅ.ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಇ. ಭಾಷಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಈ. ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಉ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಊ. ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
 

ಅ. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ
ಆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ
ಇ. ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಈ. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಉ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಊ.ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಋ. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಅ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಆ. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿಭಾಗ
ಇ. ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾದಾಮಿ
 
 
 
 
 
 

kannada-5-1

kannada-5-2

kannada-5-3