vasudev badiger

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು : ಡಾ. ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : : ೦೧.೦೬.೧೯೬೮
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   : ಎಂ.ಎ.(ಪ್ರಾಚೀನ  ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ), ಎಂ.ಎ. (ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ್ಫ) ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಪಿಗ್ರಫಿ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರು
    ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ  ವಿಭಾಗ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ. : ೦೯೪೪೯೧೩೫೯೩೦
Email : vasahampi@yahoo.co.in
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ       : ೦೮೩೯೪-೨೪೧೩೩೪, ೩೫
ಸಂಪರ್ಕ  ವಿಳಾಸ : ಡಾ. ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ
    ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
    ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
    ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ,
    ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ.
    ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ  ೫೮೩ ೨೭೬
    ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: ೦೯೪೪೯೧೩೫೯೩೦
ಮನೆ ವಿಳಾಸ :   ’ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ’ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ, ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು :

೧ ಇತಿಹಾಸ

೨ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

೩ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

೪ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾ  ಶಿಲ್ಪ

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಪುಸ್ತಕಗಳು) :

ಕ್ರ.ಸಂ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನದ ವಿವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು
೧. ಸಂಡೂರು ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ತಪೋವನ ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಮಲಾಪುರ ೧೨೭
೨. ಶಿರಸಂಗಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ-ಭಾಗೀರಥಿ ಪ್ರಕಾಶನ,ಹೊಸಪೇಟೆ ೧೧೨
೩. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ವಿವಿ, ಹಂಪಿ ೩೧೨
ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನ್ನಡ ವಿವಿ, ಹಂಪಿ ೪೦೬೬.
೫. ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಮಾಲೆ-೫ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ    ೨೦೧೦
೬. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಭಾಗ-೧ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ    ೨೦೧೧
೭. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ : ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ