ಡಾ. ಬಿ. ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ

1

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ : ೦೧. ೦೬. ೧೯೬೭
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  : ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ರ‍್ಯಾಂಕ್   ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ, ೧೯೯೨
ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ , ವಿಷಯ: ಅಲಕ್ಷಿತ ವಚನಕಾರರ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಕನ್ನಡ ವಿವಿ, ೧೯೯೬
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಕನ್ನಡ ವಿವಿ, ೧೯೯೮
ನೆಟ್, ಯುಜಿಸಿ,    ೧೯೯೮
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರು
  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ:

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬

ಮೊ. ನಂ. ೯೪೪೮೯೮೦೧೦೫

Email : drbmputtaiah@gmail.com
ವಿಳಾಸ : ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರು
  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ:

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-೫೮೩೨೭೬

ಮೊ. ನಂ. ೯೪೪೮೯೮೦೧೦೫

ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು    :

೦೧.      ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ

೦೨.      ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ

೦೩.     ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

೦೪ .    ಹೋರಾಟ, ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ    :

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಭಾಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವರ್ತಮಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಸೇವಾ ಅನುಭವ                   

ಬೋಧನೆ       :          ೨೫ ವರ್ಷ

ಸಂಶೋಧನೆ  :          ೨೫ ವರ್ಷ

ಆಡಳಿತ ಅನುಭವ      ೨೦ ವರ್ಷ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥ : (೦೧.೦೧.೨೦೦೭ರಿಂದ  ೩೧.೧೨.೨೦೦೮ರ ವರೆಗೆ), (೨೨.೦೩.೨೦೧೩ರಿಂದ  ೨೧.೦೩.೨೦೧೫ರವರೆಗೆ )

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

ಸಂಚಾಲಕ  :                          

೧.  ದಿನಮಾತು    ೧೯೯೪ ರಿಂದ ೧೯೯೭ ರವರೆಗೆ

೨. ಡಾ. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ೨೦೦೧ ರಿಂದ ೨೦೦೪

೩. ಡಾ. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ೦೧.೦೧.೨೦೧೪ರಿಂದ ೨ ವರುಷಗಳವರೆಗೆ

೪. ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೪ ರಿಂದ  ೧೮, ೨೦೧೧, ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ

ಸಂಪಾದಕ   :         

೧. ಪುಸ್ತಕ ಮಾಹಿತಿ   – ೧೯೯೬ – ೯೭

೨. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ

ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು                                                    

೦೧.     ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ,  ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೧೯೯೬

೦೩.     ಅಲಕ್ಷಿತ ವಚನಕಾರರ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ , ಸಂಶೋಧನೆ ,  ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೧೯೯೮

೦೪.     ಆತ್ಮಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕತೆ , ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೧೯೯೯

೦೫.     ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿ (ಇತರರೊಂದಿಗೆ)   ಪರಿಚಯ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೧೯೯೯

೦೬.     ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ,  ವಿಮರ್ಶೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೆಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು     ೧೯೯೯

೦೭.     ಸಾವು : ಒಂದು ಚಿಂತನೆ,  ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೨೦೦೧

೦೮.     ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ (ಸಂ) , ಸಂಶೋಧನೆ,   ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ೨೦೦೧

೦೯.     ಆದಿಪುರಾಣ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ (ಸಂ)  , ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ         ೨೦೦೫

೧೦.     ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೆ ಉರುಳು ವಿಚಾರ, ವಿಮರ್ಶೆ ದುಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು       ೨೦೦೭

೧೧.     ಧರ್ಮಾಮೃತ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ (ಸಂ)  ಸಂಶೋಧನೆ   ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೦೮

೧೨.     ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಾರಿತ್ರ : ಸತ್ಯದ ತೊಡಕು,  ಸಂಶೋಧನೆ    ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊಸಪೇಟೆ      ೨೦೦೮

೧೩.     ಕದಡು – ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊಸಪೇಟೆ      ೨೦೦೮

೧೪.     ಮುಖಾಮುಖಿ – ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚಳುವಳಿ  ವಿಮರ್ಶೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊಸಪೇಟೆ      ೨೦೦೮

೧೫.     ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ – ಸಂಶೋಧನೆ , ಸಂಶೋಧನೆ  ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೯

೧೬.     ಸಂಶೋಧನೆ : ತಾತ್ವಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೧೦

೧೭.     ಜಾತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ,  ಚಿಂತನೆ,  ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೨೦೧೦

೧೮.     ಬರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೊ ಅಣ್ಣಾ!    ಲಹರಿ    ಯಾಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ  ೨೦೧೫

೧೯.     ಶ್ರಮ ಭಾಷೆ       ಸಂಶೋಧನೆ      ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ   ೨೦೧೫                             

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು    

೦೧.     ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:    ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು         ೨೦೧೦

೦೨.     ಸನ್ಮಾನ:    ಅಖಿಲ ಭಾರತ ೭೩ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಗದಗ         ೨೦೦೯

೦೨.     ಪ್ರಶಸ್ತಿ :   ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೨