ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


 

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರಗಳು :

೧. ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಂ.ವಿ.ಎ,, ಬಿ.ವಿ.ಎ, ಬಿ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್., ಎಂ.ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕೋರ್ಸಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :

ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ 08394 241464

೨. ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋರ್ಸಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :

ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 08394 241981

೩. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೋರ್ಸಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :

ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ - 9483931150, 9448183998

೪. ಆಡಳಿತಾಂಗದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿಯ ವಿವರ :08394 241335

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ - 583 276, ಹೊಸಪೇಟೆ(ತಾಲ್ಲೂಕು), ಬಳ್ಳಾರಿ (ಜಿಲ್ಲೆ),
ಕರ್ನಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ), ಭಾರತ
ಇ-ಮೇಲ್ : kannadauniversity@gmail.com

 
   
   
   
 

 

 
 
2011 © ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ | ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ
Browser Support - Internet Explorer 7 and above | Best Viewed Resolution - 1024 X 768 Pixels